dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Ciała konsultacyjne organizacji pozarządowych

 

Ciała konsultacyjne organizacji pozarządowych 2014-2020 to wszelkie instytucje dialogu związane z debatą na temat przyszłego systemu funduszy unijnych. Zaliczamy do nich grupy i zespoły robocze, platformy i fora dyskusyjne oraz inne formy organizacyjne trzeciego sektora zogniskowane wokół wypracowywania rozwiązań dla przyszłej perspektywy funduszy 2014-2020.

 


 

1)  Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych (PWOP)

2)  Grupa robocza 12 postulatów

3)  Grupa ON Inclusion 14-20