dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Regionalne


 

Komitety Monitorujące dla Regionalnych Programów Operacyjnych

 1. RPO Dolnyśląsk: http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=938
 1. RPO  Kujawsko-Pomorskiego: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/komitet-monitorujacy/posiedzenia.html
 1. RPO Lubelskie : http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/120/
 1. RPO Lubuskie: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=155&Itemid=135   
 1. RPO Łódzkie:  http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/komitet
 1. RPO Małopolska: http://fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/posiedzenia.aspx
 1. RPO Mazowieckie: http://www.mazovia.pl/unia-europejska/rpo-wm-2007-2013/rpo-regionalny-komitet-monitorujacy/    
 1. RPO Opolskie: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=4850
 1. RPO Podlaskie: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/komitet-monitorujacy/wiadomosci.html   
 1. RPO Podkarpackie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/89
 1. RPO Pomorskie: http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/posiedzenia_komitet
 1. RPO Śląskie:  http://rpo.slaskie.pl/?grupa=1&art=1203948156&id_m=54
 1. RPO Świętokrzyskie: http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/s,391,XI_posiedzenie_Komitetu_Monitorujacego_RPOWS.html
 1. RPO Warmińsko-Mazurskie: http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=145   
 1. RPO Wielkopolska: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=321
 1. RPO Zachodniopomorskie: http://www.rpo.wzp.pl/rpo/komitet_monitorujacy/posiedzenia_i_uchwaly.htm

 

Podkomitety Monitorujące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 1. Dolnyśląsk : http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=199
 1. Kujawsko-Pomorskie: http://www.mojregion.eu/program-operacyjny-kapital-ludzki/podkomitet-monitorujacy.html   
 1. Lubelskie : http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/92/      
 1. Lubuskie: http://www.efs.lubuskie.pl/PL/11/Terminy_posiedzen/   
 1. Łódzkie:  http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/pkm
 1. Małopolska: http://www.fundusze.malopolska.pl/pokl/Strony/posiedzenia.aspx
 1. Mazowieckie: http://www.mazovia.pl/unia-europejska/po-kl/podkomitet-monitorujacy/
 1. Opolskie: http://www.pokl.opole.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_poklo&lad=a&id_dzi=14&id_men=36
 1. Podkarpackie: http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/36/2/pkm_po_kl.html   
 1. Podlaskie: http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/?downloadCategory=12     
 1. Śląskie: http://efs.slaskie.pl/?grupa=1&art=1207833186&id_m=52
 1. Świętokrzyskie:  http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=14⊂=42&menu=85&strona=1   
 1. Warmińsko-Mazurskie:  http://efs.warmia.mazury.pl/index.php?id=317
 1. Wielkopolski:  http://www.efs.wup.poznan.pl/programy/po-kl/podkomitet-monitorujacy/posiedzenia-pkm/     
 1. Zachodniopomorskie:  http://www.wup.pl/index.php

    17. Pomorskie: http://www.wrotapomorza.pl/pl/defs/pmpokl/pm


 

Regionalne Rady Działalności Pożytku Publicznego

 1. Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego                        
 2. Powiatowe Rady Działalności Pożytku Publicznego
 3. Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

 Regionalne Fora Terytorialne

 1. RFT województwa śląskiego tel: (32) 77 40 343;  skład RFT
 2. RFT województwa lubuskiego tel: (68) 45 65 546 skład w pod linkiem głównym
 3. RFT województwa mazowieckiego tel: (22) 518 49 00;  skład RFT