dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Dokumenty rządu RP

 

 

 Luty 2015

 

ZAAKCEPTOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE

 

 

PRZYJĘTA PRZEZ SEJM USTAWA WDROŻENIOWA - NAJWAŻNIEJSZY AKT PRAWNY DLA WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE. MA ZAPEWNIĆ RAMY PRAWNE PO STRONIE POLSKIEJ DLA REALIZACJI ZAPISÓW UMOWY PARTNERSTWA

 


 

 Styczeń 2014

 

PROJEKT UMOWY PARTNERSTWA - PO KONSULTACJACH - PRZYJĘTA PRZEZ RZĄD 8 STYCZNIA:

Umowa Partnerstwa - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r.

 

OSTATECZNE WERSJE PROJEKTÓW KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH PRZYJĘTYCH PRZEZ RZĄD RP 8 STYCZNIA ( PO KONSULTACJACH ):

 


 

 Październik 2013

 

PROJEKT UMOWY PARTNERSTWA:

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/up102013

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/publik/upzal102013  - załączniki

 

 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/power4.0

 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO II :

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/POIIS102013

 

PROJEKT WYTYCZNYCH W SPRAWIE REALIZACJI ZASADY PARTNERSWA W PERSPEKTYWIE 2014-2020

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/publicstrategia partnerstwa/

 

 


 

 Wrzesień 2013

 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO  POLSKA WSCHODNIA 2014-2020:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/RPW

 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/PT

 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/POWER

 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO II :

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/POIIS

 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/POIR

 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/PROW

 

 

 


 

 Lipiec 2013

 

PROJEKT UMOWY PARTNERSTWA:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/up.pdf

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/upzal.pdf - załączniki

  

 Czerwiec 2013

 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA:

 

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/popc

 


 

 

 Listopad 2012

 

ODPOWIEDŹ MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO NA 12 POSTULATÓW:

 

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/odpmrr12postulatow.pdf

 


 

 Listopad 2012

 

ZAŁOŻENIA UMOWY PARTNERSTWA:

 

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Zal_UP16112012.pdf  - dokument założeń

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Zal_UP_16.11.2012_zalaczniki.pdf - załączniki

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/prezentacja_ogolna.pdf - skrót założeń - prezentacja ogólna

 


 

Październik 2012

 

PROJEKT ZAŁOŻENIA UMOWY PARTNERSTWA:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Zalozenia_UP_projekt.pdf

 


 

Wrzesień 2012

 

PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Z UDZIAŁEM POLSKI W PERSPEKTYWIE 2014-2020:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Programy_wspolpracy_terytorialnej_z_udzialem_Polski_2014_2020.pdf

 


 

 

Czerwiec 2012

 

PROGRAMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 – UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/uwarunkowania_strategiczne_progrmowanie_ostateczne.doc

 


 

Kwiecień 2012

 

SPOSÓB ORGANIZACJI PRAC NAD DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI ZWIĄZANYMI Z PERSPEKTYWĄ FINANSOWĄ UE 2014-2020:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Spos_b_organizacji_prac....pdf

 


 

Styczeń 2012

 

STANOWISKA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO PAKIETU PROPOZYCJI EGISLACYJNYCH KOMISJI EUROPEJSKIEJ DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/stanowiska_rzadu_do_pakietu_ps.pdf

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/stanowisko_rzadu_RP_EFG_19.pdf

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/stanowisko_rzadu_RP_EFRR_19.pdf

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/stanowisko_rzadu_RP_EFS_19.pdf

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/stanowisko_rzadu_RP_EUWT_19.pdf

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/stanowisko_rzadu_RP_EWT_19.pdf