dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Stanowiska i dokumenty organizacji pozarządowych i strony społecznej

UWAGI STAŁEJ KONFERENCJI OFOP DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/

 

STANOWISKO STAŁEJ KONFERENCJI OFOP W SPRAWIE PONOSZENIA WKŁADÓW WŁASNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/

 

POSTULATY I REKOMENDACJE STAŁEJ KONFERENCJI OFOP DS. KONSULTACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 DO WYTYCZNYCH MIR W SPRAWIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW NA LATA 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/wy

 

POSTULATY I REKOMENDACJE STAŁEJ KONFERENCJI OFOP DS. KONSULTACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 DO WYTYCZNYCH MIR W SPRAWIE KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/wytyczneKM

 


RAPORT SK OFOP PODSUMOWUJĄCY I ETAP KONSULTACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/RaportSKOFOP

 


POSTULATY STAŁEJ KONFERENCJI DS. KONSULTACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 DO PROJEKTU USTAWY O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH DLA PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/ustawaPO2014-2020

 


APEL STAŁEJ KONFERENCJI OFOP W SPRAWIE INSTRUMENTU ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/apelRLKS

 


PROPOZYCJA PROCEDURY WYBORU PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/model wyboru km

 


PROPOZYCJE I POSTULATY  NGO DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/PostulatyKUJ-POMOR

 


POSTULATY STAŁEJ KONFERENCJI DS KONSULTACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH ( Przy udziale grupy robocze 12 postulatów oraz SKES) W SPRAWIE EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZYSZŁYM OKRESIE PROGRAMOWANIA W RAMACH PROGRAMU WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/PostulatyES

 


UWAGI OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA ROZWÓJ

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/OFOPPOWER

 


POSTULATY III SEKTORA DO REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/RPO

 


STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  W SPRAWIE ZASAD WYBORU PROJEKTÓW NA OKRES 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/zasadywybrpro

 

 


STANOWISKO ( II) OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE POMOCY TECHNICZNEJ

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/PT2


STANOWISKO GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W SPRAWIE KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH W PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/komitety.pdf

 


DRAFT STANOWISKA GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA TEMAT POMOCY TECHNICZNEJ 2014-2020

/view/files.Download/draft_pt.pdf?file_id=890950&site_id=809586

 


STANOWISKO ORGANIZACJI W KWESTII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PRZYSZŁYM OKRESIE PROGRAMOWANIA :

 

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/niepelnosprawni_fe1420.pdf

 


UWAGI ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH DO ZAŁOŻEŃ UMOWY PARTNERSTWA :

 

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Ekolodzy_o_ZUP.pdf

 


 

STANOWISKO FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ UMOWY PARTNERSTWA :

 

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Stanowisko_FAOW_ZUP.pdf

 


STANOWISKO POLSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ UMOWY PARTNERSTWA :

 

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/PSLGD_O_ZUP.pdf

 


 

STANOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ UMOWY PARTNERSTWA :

 

files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/organizacje_o_ZUP.pdf

 


 

12 POSTULATÓW OFOP

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/12_postulatow_OFOP.pdf

 STANOWISKO OFOP W SPRAWIE IDEI DOBREGO RZĄDZENIA:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/dobre_rzadzenie1.pdf

 


 

STANOWISKO OFOP W SPRAWIE GRANTU GLOBALNEGO:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/grant_globalny.pdf

 


 

STANOWISKO OFOP W SPRAWIE KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/komitety_monitorujace.pdf

 


 

STANOWISKO OFOP W SPRAWIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/innowacje_spoleczne.pdf

 


 

STANOWISKO OFOP W SPRAWIE ZASADY PARTNERSTWA:

 

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/zasada_partnerstwa1.pdf

 

 


 

 

STANOWISKA OFOP W SPRAWIE  ROZPORZĄDZEŃ OGÓLNYCH WERSJA POLSKA I ANGIELSKA

 

    /files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/uwagi_ofop_rozporzadz_ke uklad_problemowy_iv_2012_pl.pdf

    /files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/_2012_eng.pdf

 


 

STANOWISKA OFOP SPRAWIE WSPÓLNYCH  RAM STRATEGICZNYCH ORAZ  WERSJA POLSKA I  ANGIELSKA

    

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/stanowisko_ws._wrs_wersja_polska.pdf

/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/stanowisko_ws._wrs_wersja_angielska.pdf