dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

4. Stworzenie przestrzeni dla innowacji społecznych

Stworzenie przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania innowacji społecznych.

Zdolność do tworzenia i stosowania innowacji społecznych staje się koniecznym warunkiem rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Zdolność do bycia innowacyjnym staje się warunkiem odnajdywania optymalnych odpowiedzi na zmiany. Na pewno monopolu na obmyślanie innowacji nie mają już wyłącznie eksperci, uczelnie czy administracja – o innowacjach, ich tworzeniu, walidacji i upowszechnianiu trzeba obecnie myśleć znacznie szerzej. Krytycznie ocenić należy dotychczasowe możliwości promocji innowacji społecznych w Polsce (w ramach środków europejskich). Składa się na to wiele czynników:

  • nieporozumienia dotyczące samej natury innowacji społecznych i tego, co je wyróżnia,
  • niechęć do  ponoszenia ryzyka ze strony dysponentów środków publicznych,
  • utożsamianie innowacji z obszarem B+R oraz tworzeniem powiązań między uczelniami i biznesem,
  • całkowity brak instytucjonalnego wsparcia/infrastruktury dla tworzenia/inkubowania innowacji społecznych,
  • strukturalnie wadliwy system walidacji projektów oraz brak skutecznych mechanizmów organizacyjnych do upowszechniania i przeskalowywania sprawdzonych prototypów.

Wszystkie te elementy każą gruntownie przemyśleć sposoby (w tym adekwatne rozwiązania instytucjonalne i finansowe) rozwoju tego obszaru w nowym okresie programowania.