dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

3. Zwiększenie zdolności instytucjonalnych organizacji zaangażowanych w realizację

Zwiększenie zdolności instytucjonalnych organizacji zaangażowanych w realizację określonych strategicznie priorytetów.

Wykorzystywanie środków europejskich częstokroć sprowadza się do wydatkowania ich wyłącznie na bieżące potrzeby, bez wizji długofalowego celu i trwałości osiąganych rezultatów. Jeśli do tego dodać brak trwałych rozwiązań i silnych instytucji, które byłyby w stanie uczestniczyć w formułowaniu i wykonywaniu zadań publicznych, to obraz skuteczności środków europejskich dla zapewnienia większej spójności nie wygląda satysfakcjonująco. W dobrze pojętym interesie publicznym jest uznanie, że  tworzenie silnych organizacji (posiadających zaplecze organizacyjne i merytoryczne oraz wyposażonych w umiejętności współpracy) stanowi istotną wartość dla sposobu tworzenia i realizacji polityk publicznych. Rola organizacji pozarządowych często jest redukowana do funkcji możliwie najtańszego wykonywania zadań publicznych bez możliwości budowania własnych zdolności instytucjonalnych i własnej społecznej infrastruktury. Ten aspekt ich funkcjonowania jest zwykle przez administrację publiczną lekceważony bądź traktowany jako drugoplanowy. Jeśli model tworzenia polityk publicznych, reformowania państwa i realizacji przyjętych strategii ma istotnie zmierzać w kierunku bardziej partycypacyjnego, to należy zwiększyć wagę tworzenia silnych, sprawnych organizacji, przygotowanych do przyjęcia na siebie roli partnera władzy publicznej (zarówno w formułowaniu polityk publicznych, jak i ich wdrażaniu).