dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Sekretariat stałej konferencji

 

Sekretariat stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 będzie służył pomocą organizacjom pozarządowym chcącym wziąć udział w debacie nad nową perspektywą finansową 2014-2020. Inicjatorem jego powołania jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji im. Stefana Batorego.

Zadaniem sekretariatu jest przede wszystkim zapewnienie szerszego udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych poprzez monitoring informacji na temat funduszy europejskich i ich systematyczne dostarczanie do przedstawicieli trzeciego sektora oraz udzielanie wsparcia przy procesie konsultacji (również na poziomie regionalnym).

 

 

 

ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa
tel./fax. (022) 155 60 21