dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Ciała dialogu obywatelskiego


Ciała dialogu obywatelskiego są to organy składające się zarówno z przedstawicieli władz publicznych jak i organizacji pozarządowych, mające za zadanie wypracowanie ustaleń dotyczących celów, instrumentów oraz strategii wdrażania polityki publicznej. Są one organami doradczymi, konsultacyjnymi i opiniodawczymi dla władz państwowych, funkcjonującymi zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i ogólnoświatowym.

 

Sprawdź bazy ciał dialogu obywatelskiego Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych :

 

Strona OFOP

Wikipedia Obywatelska