dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Niepełnosprawność w przyszłym okresie programowania funduszy UE 2014-2020. Podpisz się!

ON czy OFF? Właściwe włączanie tematyki osób z niepełnosprawnościami w programowanie funduszy UE 2014-2020. Nie daj się wyłączyć i podpisz się pod postulatami organizacji pozarządowych

Wiadomość archiwalna

A A A

6 września 2012 r., podpisem złożonym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. To historyczny moment, od którego miał rozpocząć się zupełnie nowy rozdział w walce o pełne włączenie społeczne tego, ponad czteromilionowego środowiska. „Nowa filozofia” uzyskała szczególne wsparcie Sejmu RP, który 7 grudnia 2012 r. w specjalnej uchwale apelował „do wszystkich obywateli oraz instytucji publicznych o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji ducha i litery Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju”.

Silne wsparcie Konwencja ONZ uzyskała także w dokumentach Unii Europejskiej, m.in. w niezwykle istotnym z perspektywy programowania funduszy UE 2014+ Poprawionym rozporządzeniu ogólnym Komisji Europejskiej ws. programowania pięciu funduszy polityki spójności 2014-2020. Niestety, dotychczas prezentowane dokumenty programowe strony Polskiej w ogóle nie odnoszą się do tak ważnej sprawy, jak wdrożenie zapisów Konwencji i – zdaniem organizacji pozarządowych – nie zapewniają właściwego włączenia tematyki niepełnosprawności w planowane działania nowej perspektywy.

Dlatego organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami skupione w grupie o roboczej nazwie „ON inclusion 14-20” (funkcjonującej na kanwie Grupy 12 postulatów powołanej przez OFOP) przygotowały 11 konkretnych postulatów mających zwiększyć rolę problematyki niepełnosprawności w nowej perspektywie. Możesz je poprzeć składając podpis pod tym artykułem.

Nasze postulaty dotyczą 3 wymiarów programowania nowej perspektywy:

1. Wymiar horyzontalny - należy zadbać o procedury gwarantujące szeroko rozumianą dostępność (accessibility) wszystkich projektów / produktów we wszystkich planowanych Programach Operacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju dysfunkcjami.

2. Wymiar regionalny (wspólne ramy dla Regionalnych Programów Operacyjnych) - wypracowanie systemowych, zunifikowanych rozwiązań gwarantujących dostępność i odpowiedni poziom wsparcia dla osób niepełnosprawnych na poziomie województw (Regionalne Programy Operacyjne).

3. Wymiar centralny (koncentracja środków PO WER) - alokowanie pewnej puli środków na poziomie centralnym, służących przede wszystkim wypracowaniu i testowaniu mechanizmów realnie wdrażających postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy organizacje do zapoznania się z dokumentem Właściwe włączanie tematyki osób z niepełnosprawnościami w programowanie funduszy UE 2014-2020 – postulaty organizacji pozarządowych zawierającym szczegółowe postulaty oraz do poparcia naszej inicjatywy.

Autorami dokumentu są:

- Agata Gawska, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

- Piotr Kowalski, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Głuchych

- dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa

- dr Katarzyna Roszewska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Zespół Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, Fundacja Synapsis

- Monika Zakrzewska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

- Przemysław Żydok, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

W załączniku pełna treść stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie postulatów nt. uwzględnienia kwestii niepełnosprawności w przyszłym okresie programowania 2014-2020.

Zbieranie podpisów zostało zakończone 31 maja 2013 r.

Lista organizacji, które poparły postulat:

1. Akces Lab Spółdzielnia Socjalna, Warszawa

2. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wrocław

3. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA, Wrocław

4. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych", Olsztyn

5. Fundacja "Merkury", Wałbrzych

6. Fundacja "Normalna Przyszłość", Warszawa

7. Fundacja "Opatrzność", Warszawa

8. Fundacja "Pies Przewodnik", Warszawa

9. Fundacja "Vis Maior", Warszawa

10. Fundacja Audiodeskrypcja,

11. Fundacja AUTIKA, Jelenia Góra

12. Fundacja Autonomia, Kraków

13. Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Warszawa

14. Fundacja dla Chatki, Nowy Targ

15. Fundacja Dzieciom POMAGAJ, Wolica

16. Fundacja Eudajmonia, Polkowice

17. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Konin

18. Fundacja Imago, Wrocław

19. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków

20. Fundacja Inwalidów i Ośób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie", Kalisz

21. Fundacja KSK, Warszawa

22. Fundacja Kultura-Integracja-Społeczeństwo, Brzeg

23. Fundacja Kultury bez Barier, Warszawa

24. Fundacja Małymi Krokami, Warszawa

25. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Słubice

26. Fundacja OFF - Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego, Opole

27. Fundacja Osiem Marzeń, Szydłowiec

28. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

29. Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków / Szczawnica

30. Fundacja Rodzin i Terapeutów Autyzm Bez Granic, Łódź

31. Fundacja Subsidium, Łódź

32. Fundacja TPSW, Warszawa

33. Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Shamrock, Krapkowice

34. Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Łódź, Łódź

35. Kilo Kultury Fundacja, Wrocław

36. Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Warszawa

37. Koło Polskiego stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp.

38. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Lublin

39. Miedzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Gdańsk

40. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Milicz

41. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Milicz

42. Oddział Kujawsko - Pomorski Polskiego Związku Głuchych, Bydgoszcz ul. Bernardyńska 3

43. Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Głuchych, Olsztyn

44. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Szczecin

45. Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo, Lublin

46. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa

47. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych OPOLE

48. Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość", Pleszew

49. Polska Fundacja Osób Slabosłyszących, Inowrocław

50. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Inowrocław

51. Polski Zwiazek Niewidomych Okręg Lubelski, Lublin

52. Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski, Wrocław

53. Polski Związek Głuchych Oddział Lubuski, Zielona Góra

54. POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI, KRAKOW

55. Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, Warszawa

56. POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŚLĄSKI, KATOWICE

57. Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa

58. Polski Związek Niewidomych - Instytut Tyflologiczny, Warszawa

59. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Kraków

60. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa

61. Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona Warszawa

62. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Bydgoszcz

63. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA PRZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO w ŚWIDNICY, Świdnica

64. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie Ostróda

65. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tychach, Tychy

66. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Krosno

67. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie, Tarnów

68. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie, Działdowo

69. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie, Cieszyn

70. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie, Iława

71. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie,

72. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wilczynie, Wilczyn

73. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Główny, Warszawa

74. Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym - prezes honorowy Krystyna Mrugalska, Warszawa

75. Poski Związek Głuchych Oddział Lubelski, Lublin

76. PSOUU Koło w Wyszkowie, Wyszków

77. Spółdzielnia Socjalna "DAGAZ", Kielce

78. Stowarzyszenie "Wygraj Siebie", Leszno

79. Stowarzyszenie "Młodzi-Młodym", Góra

80. Stowarzyszenie "NASZA GALERIA" - ogólnopolska galeria twórców z niepełnosprawnością, Łódź

81. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Białystok

82. Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF, Rzeszów

83. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Warszawa

84. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących "Surdostal", Stalowa Wola

85. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Pobiedziska

86. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej SZANSA, Stalowa Wola

87. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Poznań

88. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siedlisko", Zawadzkie

89. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach" Warszawa

90. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie, Kijewo Królewskie

91. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawa

92. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych SUN RISE, Mielec

93. Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących i Narządu Ruchu "ARKADIA", Działdowo

94. Stowarzyszenie przyjaciół osób z autyzmem "Nie z tej bajki", Warszawa

95. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg

96. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieic Niepełnosprawnych "Nasze Dzieci", Zalasowa

97. Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne BAZA, Stalowa Wola

98. Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka Rabka-Zdrój

99. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Warszawa

100. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa

101. Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12/14

102. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Poznań

103. Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Białystok.

104. Zielonogórska Integracyjna Spółdzielnia Socjalna, Zielona Góra

105. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz

 

 

data wydarzenia: od 2013-03-27 do 2013-05-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.