dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

FIO 2017: Sprawozdanie

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikowało sprawozdanie z ubiegłorocznej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, które zostało przyjęte we wrześniu przez Komitet Sterująco-Monitorujący Programu.

W „Sprawozdaniu z realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2017” znajdziecie charakterystykę FIO 2017 oraz podsumowanie wdrażania Programu i charakterystykę złożonych ofert.

W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:
I. Priorytet Małe inicjatywy
II. Priorytet Aktywne społeczeństwo
III. Priorytet Aktywni obywatele
IV. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Organizacje złożyły łącznie 2839 ofert.

Najbardziej popularnym priorytetem w ramach całego programu był Priorytet 2 – ponad 50% złożonych ofert dotyczyło działań w ramach tego priorytetu.

W ramach kierunków działań podejmowanych przez Oferentów, najbardziej popularnym było wspieranie aktywnych form integracji społecznej (31,91% wszystkich złożonych ofert), w którym to zawierają się zarówno działania dotyczące osób niepełnosprawnych, jak i te skierowane do dzieci i młodzieży oraz seniorów, co wskazuje na istotność tej działalności w sektorze obywatelskim. Kolejnym istotnym kierunkiem działań – 25,33% wszystkich złożonych ofert – było rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych.

Tematyka i grupy docelowe składanych wniosków były bardzo różnorodne, jednakże w podziale na sferę pożytku publicznego w jakiej dana oferta była realizowana, największa liczba działań (20,46%) dotyczyła inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pełna treść sprawozdania

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

organizator: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
adres: Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa-Śródmieście,
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.