dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Rozstrzygnięcie odwołań od wyników oceny formalnej ofert złożonych w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

9 kwietnia br. opublikowane zostały wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020, edycja 2018.W terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej można było złożyć od niej odwołanie. We wskazanym terminie do NIW-CRSO wpłynęło sześć odwołań.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-04-24, 15.20

Zgodnie z Regulaminem konkursu FIO 2018 Oferentom, przysługiwała możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Przyczyną odwołania mogło być jedynie wynikające z błędu odrzucenie oferty z powodu niespełnienia kryterium 2 oceny formalnej. W przypadku uznania odwołania,

We wskazanym terminie do NIW-CRSO wpłynęło sześć odwołań. Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w przypadku pięciu Ofert podtrzymana została decyzja o odrzuceniu formalnym Oferty. Jedna Oferta, zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego została zwrócona do NIW-CRSO w celu skierowania do oceny merytorycznej i strategicznej.

 

 

 

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-04-24 do 2018-05-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.