dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Co z zasadą partnerstwa w Kujawsko-Pomorskim RPO

Wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce powinno odbywać się w myśl zasady partnerstwa - kwestię włączenia partnerów publicznych i niepublicznych omawiają właściwe rozporządzenia unijne i polskie wytyczne. W naszym województwie przeprowadzone zostało badania, na ile zasada ta jest faktycznie realizowana.

autor(ka): Ewa Kluszczyńska

2018-03-12, 08.32

Badanie „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020” to jedno z dwóch badań przygotowanych przez Urząd Marszałkowski na wniosek i we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa. Poprzednim badaniem przeprowadzonym w tej formule było badanie dostępności Regionalnego Programu Operacyjnego dla organizacji pozarządowych, o którym pisaliśmy tutaj >>.

Badanie dot. partnerstwa zostało przeprowadzone w ubiegłym roku, a prezentacja jego wyników odbyła się na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO w styczniu 2018 roku i na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w lutym 2018 roku. Co można znaleźć w raporcie z badania? Przede wszystkim opis zaangażowania przedstawicieli różnych środowisk w przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego, w jego programowanie i monitorowanie. Chodzi tu przede wszystkim o zaangażowanie w Komitecie Monitorującym RPO i w jego grupach roboczych, w którym udział partnerów podzielony jest według zasady: 1/3 miejsc dla administracji samorządowej, 1/3 miejsc dla administracji rządowej oraz 1/3 dla partnerów spoza administracji (w tym organizacji pozarządowych). W badaniu opisano poszczególne grupy robocze Komitetu, a także frekwencję na posiedzeniach i spotkaniach. Dodatkowo zweryfikowano jak poszczególne grupy partnerów, w tym przedstawiciele NGO, oceniają możliwość wpływania na działania Komitetu, współpracę z innymi grupami partnerów oraz z Instytucją Zarządzającą Programem. W podsumowaniu badania znalazło się kilka rekomendacji zmian, m.in. w zakresie terminarza spotkań grup roboczych i usprawnienia ich pracy.

Prezentacja podsumowująca wyniki badania [czytaj >>]

Raport podsumowujący z badania [tutaj >>]

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.