dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Regulamin FIO 2018. Co z niego wynika?

GAŁKA: Niebawem ruszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów z FIO, największego konkursu na wsparcie inicjatyw z zakresu pożytku publicznego w Polsce. Po raz pierwszy konkurs ogłasza Narodowy Instytut Wolności. Co się zmieniło w stosunku do 2017 roku?

Ewa Gałka

Zmiany w zakresie aplikowania o dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, zakładane na 2018 rok w stosunku do wcześniejszych naborów są stosunkowo niewielkie. Z jednej strony zakładane są pewne uproszczenia, z drugiej – stanowią krok ku rządowym założeniom artykułowanym w ustawie o Narodowym Centrum Wolności, mieszczącym się w Programie FIO.

1. Bez wkładu własnego

To bodaj największa różnica w stosunku do konkursów ogłaszanych wcześniej. W 2018 roku założenia FIO nie przewidują wkładu własnego do projektów. Przypomnijmy, że dotychczas wymagany był on w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji (niefinansowy lub finansowy) dla projektów o wartości do 40 tysięcy złotych lub minimum 15% wartości dotacji (minimum 7,5% wkład finansowy) przy projektach o większej wartości.

2. Środki na rozwój organizacji

Drugą innowacją jest możliwość zainwestowania przez projektodawcę w rozwój instytucjonalny. Taki wybór był już dostępny od czterech lat w projektach regrantingowych, organizowanych przez operatorów wojewódzkich. Opcja ta, jako mało popularna w dostępnych konkursach, nastręczała w ramach mikroprojektów wiele wyzwań organizacjom aplikującym, nieprzyzwyczajonym do tego typu działań. W swojej istocie są one bowiem trudniejsze, wymagają choćby planu rocznego działań i określenia rezultatów związanych z doskonaleniem działalności.

Miejmy nadzieję, że tegoroczny konkurs przyczyni się do upowszechnienia inwestycji w siebie polskich NGO. FIO na 2018 rok zakłada możliwość przeznaczenia do 25% kosztów na rozwój potencjału organizacji.

 

 

3. Wzrost rangi partnerstwa

Karta oceny, oprócz uproszczenia, zwraca uwagę dużym naciskiem na realizację ofert w partnerstwie. Wspólna realizacja projektów na 100 dostępnych punktów podczas oceny może przynieść ich nawet 20. Dotychczas za zaangażowanie w działania przedstawicieli wspólnoty lokalnej premiowano 14 punktami, a samo partnerstwo wyceniano na 5 punktów. Pozostałe elementy ocenne są podobnie wartościowane jak wcześniej. Zostały jednak zblokowane tak, że weryfikacja dokonywana jest w ramach 5 kryteriów – wcześniej było ich 24.

4. Dodatkowe punkty

Dodatkowe 20 punktów strategicznych możemy otrzymać za zaplanowaną aktywność w obszarach priorytetowych, bazujących na ustawie o Narodowym Instytucie Wolności. Są to partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, rozwój wolontariatu, rozwój think-tanków obywatelskich, edukacja obywatelska, w tym edukacja historyczna i realizowana w formach uniwersytetów ludowych oraz rozwój instytucjonalny organizacji, w tym tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji. Dodatkowe punkty wesprą także oferty realizowane przez organizacje, których roczny przychód za 2017 rok nie przekracza 100 tysięcy złotych oraz mają siedzibę w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

5. Bez odwołania

Oferty nadal będą składane przez Generator Ofert FIO. Ponadto, podobnie jak wcześniej, nie ma wymogu składania załączników do oferty. Dostępne założenia zakładają także, że wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie od wyników oceny merytorycznej i strategicznej, co dotąd było praktyką.

 

MASZ ZDANIE? CZEKAMY NA WASZE GŁOSY (MAKS. 4500 ZNAKÓW) PLUS ZDJĘCIE NA ADRES: 

 

Ewa Gałka – Prezeska zarządu stowarzyszenia Centrum PISOP z Leszna/Poznania, członka Sieci SPLOT, operatora konkursów regionalnych FIO w ramach regrantingu. Od 2008 roku ekspertka oceniająca projekty w ramach FIO, członkini Komitetu Monitorującego FIO w latach 2016-2017. Działaczka i polityczka społeczna. Twórczyni m.in. modelu zarzadzania organizacją pozarządową BINGO.

Opr.: Ignacy Dudkiewicz, opinie.ngo.pl ()


Czym żyje III sektor w Polsce? Jakie problemy mają polskie NGOJakie wyzwania przed nim stoją. Przeczytaj debaty, komentarze i opinie. Wypowiedz się! Odwiedź serwis opinie.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


To ważne- konsultacje - 2018-02-01, 22:19
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.