dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Domagała: Porozmawiajmy o Europie!

– O Europie rozmawiają wszyscy. Powinny więc w tym uczestniczyć również organizacje pozarządowe, w tym polskie – mówi Łukasz Domagała z OFOP przed Stałą Konferencją do spraw Europejskich. Już w piątek relację na żywo z tego spotkania obejrzysz na ngo.pl.

Ignacy Dudkiewicz: – Już w piątek odbędzie się Stała Konferencja do spraw Europejskich organizowana przez OFOP. O czym będziecie rozmawiać?

Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych: – Pierwszym tematem tegorocznego wydarzenia będą sprawy najbardziej fundamentalne, jeśli chodzi o Europę i jej przyszłość. Będziemy więc rozmawiać o wartościach oraz obecności Polski w Unii Europejskiej. Chcemy dyskutować o wyzwaniach, które stoją dziś przed Europejczykami. A jest ich sporo. Unia, która powstała jako ponadnarodowy mechanizm poszukiwania pokoju w Europie po II wojnie światowej, dziś pełni znacznie więcej ról i wygląda zupełnie inaczej. Trzeba też wierzyć, że się rozwija, rozmawiać o celach i zadaniach, jakie ma dziś do wykonania. To nie jest zresztą rozmowa oderwana od bieżących dyskusji – dotyczącej choćby Brexitu czy kryzysu uchodźczego. O Europie rozmawiają wszyscy – powinny więc w tym uczestniczyć również organizacje pozarządowe, w tym polskie.

Także po to by, spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy kryzys wartości, który obserwujemy w Polsce, dotyka też inne państwa, i zastanowić się nad tym, jak na ten kryzys odpowiedzieć.

O kryzysie jakich wartości mówisz? I czym się ten kryzys przejawia?

Ł.D.: – Widać, że wiara w demokrację, troskę o każdego człowieka, także migranta, wspólny wolny rynek, jakby się kurczy. Zamiast pogłębiania demokracji, współpracy i solidarności do głosu dochodzą hasła centralizmu, protekcjonizmu, zamykania się w swoim ogródku, pustego, destruktywnego nacjonalizmu. Populistyczne hasła proponujące proste rozwiązania. Tak doszło do Brexitu – w debacie publicznej Brytyjczycy słyszeli: „wyjdźmy z UE i składkę przeznaczmy na opiekę zdrowotną”. Znaczna część z nich uwierzyła w te kłamstwa i tak doszło do Brexitu. Skutek? Spadek inwestycji w niektórych sektorach już widać, a spadek liczby miejsc pracy od momentu wyjścia Wielkiej Brytanii szacuje się na ok 70-100 tysięcy, choć są i bardziej pesymistyczne prognozy.

Mowa więc o kryzysie wartości najważniejszych, stojących u podstaw Unii Europejskiej, które są zapisane w artykule 2 Traktatu o Unii. To zresztą te same wartości, o których rozmawialiśmy – bardziej w kontekście polskim – podczas ostatniego Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Mowa więc o godności każdej osoby ludzkiej, o państwie prawa, o demokracji, o przeciwdziałaniu dyskryminacji… Warto zastanowić się, co one dziś – w innych czasach – znaczą. Czy to tylko piękne słowa, czy prawdziwe fundamenty, drogowskazy, którymi rzeczywiście chcemy się kierować, a do których nie przykładaliśmy zbyt dużej wagi.

I jak na ten kryzys odpowiadać? Macie pierwsze intuicje?

Ł.D.: – Państwa członkowskie i sama Unia Europejska promuje te wartości, ich wagę i przestrzeganie, ale poza swoimi granicami za pomocą aktywnej polityki zagranicznej. Warto więc może – w obliczu kryzysu, o którym mówimy – zadać pytanie, czy nie potrzebujemy narzędzi do ich aktywnego wspierania w podobny sposób wewnątrz samej Unii? Trudno będzie oczywiście w dyskusji w tym kontekście abstrahować od obecnych relacji między Polską (i nie tylko Polską) a Unią, w tym uruchomienia po raz pierwszy w historii artykułu 7 Traktatu.

Ważne, byśmy zastanowili się także, czy to wszystko są sprawy dotyczące tylko polityków i między nimi rozstrzygane, czy też większy udział w rozmowie na ten temat powinni mieć obywatele – także poprzez organizacje pozarządowe. Takich tematów można zresztą podać więcej: ot, choćby to, czy organizacje mają coś do powiedzenia w sprawie przystąpienia Polski do strefy euro?

Organizacje abdykowały z udziału w tej rozmowie?

Ł.D.: – Na pewno warto, by w większym stopniu w niej uczestniczyły. Zwłaszcza że mają w tym względzie tradycje! Przecież przed referendum akcesyjnym widoczne było zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania proeuopejskie i również one przyczyniły się do takiego, a nie innego wyniku tego głosowania.

O czym jeszcze będziecie rozmawiać?

Ł.D.: – Jak co roku, podejmiemy też temat funduszy europejskich i ich wykorzystania. W tej dyskusji wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujący w komitetach monitorujących wdrażanie tych funduszy w Polsce. Co ważne, będą reprezentować różne województwa, prezentując różną perspektywę. Będziemy więc dyskutować o tym, czy organizacje wykorzystują fundusze w takim stopniu, w jakim by mogły, na jakie trudności natrafiają w ich pozyskiwaniu, czym zajmują się członkowie wspomnianych komitetów, a także o tym, czy jesteśmy w stanie sformułować konkretne rekomendacje dla rządu w sprawie zmian, które ułatwiłyby organizacjom korzystanie z funduszy europejskich.

No dobrze, ale co konkretnie ma być efektem konferencji, czego mogą oczekiwać osoby, które zdecydują się śledzić streaming z tego spotkania?

Ł.D.: – Oczekiwać można ciekawej debaty, bo udział w niej zgodzili się wziąć znakomici goście. Żyjemy w czasach, kiedy sprawy globalne mają wpływ na sprawy lokalne i czasem odwrotnie. W czasach wielkich zmian. Choć wydaje nam się, że nie mamy wpływu na otaczający nas świat, to, jeśli chcemy, by zmiany szły we właściwym kierunku, my także musimy się w nie zaangażować. Konferencja jest przyczynkiem do debaty, może być też inspiracją do działania. Czy to będą działania w sferze dyskusji o wartościach, rozpoczętej już podczas VIII OFIP, czy sensownego wykorzystywania funduszy, warto je podjąć.

Jestem przekonany, że w naszym najgłębszym interesie leży rozwój projektu, jakim jest Unia Europejska. Z badań Eurostat wynika, że 77 procent Polaków czuje się obywatelami UE. To cieszy, ale to zdecydowanie za mało – naszą ambicją jest budować z innymi Europejczykami wspólną Europę.

 

Już w piątek, 26 stycznia, na ngo.pl znajdziecie transmisję na żywo z debaty!

 

Łukasz Domagała – absolwent stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie. Współtwórca i przewodniczący zarządu RCWIP – centrum wsparcia dla inicjatyw pozarządowych działającego na terenie województwa dolnośląskiego. Członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Współpracownik Kancelarii Prezydenta RP w latach 2013-2015.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis 
wiadomosci.ngo.pl

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.