dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konsultacje: Projekt zmian Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt zmian Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 1 grudnia 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. ue.ngo.pl

2017-11-17, 21.57

Opis najważniejszych zmian:

1. W Wytycznych wpisano możliwość zlecania czynności kontrolnych ekspertom z zachowaniem wszystkich rygorów wynikających z art. 68a ustawy wdrożeniowej.

2. Wprowadzono odstępstwo od obowiązku kontroli co najmniej próby dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność w programach zatwierdzonych przez KE, gdzie odstępstwo to zostało wpisane.

3. Katalog dokumentów regulujących procesy kontroli funduszy UE pozostawiono otwarty, aby ułatwić przygotowanie dokumentacji programowej po likwidacji wytycznych programowych.

4. W rozdziale 6 pkt 11 wprowadzono nowy rodzaj kontroli – kontrole krzyżowe instrumentów finansowych, definiując najważniejsze warunki jej wykonywania.

5. Dostosowano Wytyczne do zmian w ustawie wdrożeniowej, nakazując przeprowadzenie kontroli systemowej w sytuacji wystąpienia przesłanek wskazujących na nieprawidłowość systemową oraz wskazując, że weryfikacja właściwych procedur dotyczących ocen oddziaływania na środowisko może być prowadzona na podstawie umowy z beneficjentem (a nie na podstawie ustawy).
 

Projekt zmian Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Obowiązuje od: 16.11.2017


Termin zgłaszania ewentualnych uwag: uwagi można zgłaszać do 1 grudnia 2017 r. na załączonym formularzu na adres: oraz .

Formularz zgłaszania uwag

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-11-16 do 2017-12-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.