dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nabór kandydatów na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich. Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej, rzecznika obligatoryjnie powołają instytucje zarządzające, a fakultatywnie inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych. Termin składania dokumentów: 24 listopada 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl

2017-10-30, 22.19

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) instytucje zarządzające są zobowiązane powołać Rzecznika Funduszy Europejskich.

Rolą Rzecznika Funduszy będzie wskazywanie instytucjom istniejących barier i możliwych usprawnień w realizacji programów operacyjnych. Informacje o utrudnieniach i potencjalnych usprawnieniach Rzecznik będzie otrzymywał w formie zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów oraz pozostałych interesariuszy programów operacyjnych.

Rzecznik Funduszy Europejskich będzie dbał o interesy beneficjentów. W przypadku jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa), Rzecznik będzie m.in. dokonywał okresowych przeglądów procedur realizacji krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Zakres zadań:

  • organizuje proces przyjmowania zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów i innych interesariuszy funduszy europejskich, dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020: Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Polska Cyfrowa, Programu Polska Wschodnia, Programu Pomoc Techniczna
  • konsultuje, wspomaga i nadzoruje analizowanie otrzymanych zgłoszeń
  • udziela wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń
  • na podstawie otrzymanych zgłoszeń dokonuje okresowych przeglądów procedur w ramach krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020
  • na podstawie otrzymanych zgłoszeń formułuje propozycje usprawnień dla ww. programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020
  • sporządza roczny raport ze swojej działalności i przedkłada go właściwym instytucjom zarządzającym

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich, można znaleźć w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej MR.

Termin składania dokumentów: 24 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu)

Treść ogłoszenia o naborze Eksperta - Rzecznika Funduszy Europejskich

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-10-30 do 2017-11-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.