dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wrocław. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji pozarządowych z woj. dolnośląskiego

Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca br. we Wrocławiu.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Tomasz Piątek

2017-06-02, 13.10
grafika

Zapisz się już dzisiaj - formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca.

Termin: 19 czerwca 2017 r., godz. 10.30 –16.00

Miejsce: Zajezdnia - Pracownia Projektów Międzykulturowych, ul. Legnicka 65, Wrocław

Efektywność funduszy strukturalnych.

Udział dolnośląskich organizacji pozarządowych we wdrażaniu RPO WD.

Spotkanie pozarządowych członków KM RPO WD z organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi kondycją sektora w regionie i dostępem do środków UE.

10:30 – 11:00 Rejestracja

11:00 – 11:10 Powitanie

11:10 – 11:40 Możliwości finansowania działalności NGO ze środków RPO WD 2014-2020.

11:40 – 12:00 Co wynika z udziału przedstawicieli NGO w pracach Komitetu Monitorującego RPO WD - Korzyści.

12:00 – 12:30 Bariery i problemy w dostępie/aplikowaniu o środki z UE przez NGO.

12:30 – 13:00 Utrudnienia i problemy w realizacji projektów z RPO WD 2014-2020.

13:00 – 13:40 Dyskusja: Zmiany w systemie finansowania NGO – szansa czy zagrożenie? Jak zwiększyć wpływ organizacji pozarządowych na kształt życia publicznego?

13:40 – 14:30 Warsztaty: formy komunikacji ze środowiskiem reprezentantów III sektora w KM RPO WD 2014-2020.

14:30 – 15:00 Rekomendacje do zmian. Podsumowanie.

15:00 – 16:00 Obiad

W trakcie całego spotkania udostępnione zostaną napoje i przekąski w ramach tzw. przerwy kawowej w trybie ciągłym.

Na zakończenie spotkania zapewniony zostanie obiad.

Osoby spoza Wrocławia mogą uzyskać zwrot kosztów podróży.

Osoba do kontaktu:

Maria Mika, e-mail:

Organizatorzy:

  • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, www.dfop.org.pl
  • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, www.ofop.eu

Działanie jest częścią projektu "III sektor dla EFS-u", realizowanego w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: Zajezdnia - Pracownia Projektów Międzykulturowych, Legnicka 65, 54-206 Wrocław, woj. Dolnośląskie
data wydarzenia: 2017-06-19
organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
adres: Strzelecka 3 12, 03-433 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
tel.: 22 416 40 30, e-mail: ofop@ofop.eu
www: http://www.ofop.eu 
organizator: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
adres: Nabycińska 19 lok. 409, 53-677 Wrocław, woj. DS
tel.: 71 793 23 24, faks: 71 793 23 24
e-mail: dfop@dfop.org.pl
www: http://www.dfop.org.pl 
źródło: http://www.ofop.eu
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.