dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Łódź. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji z woj. łódzkiego

PZG Oddział Łódzki oraz OFOP zapraszają organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego na spotkanie z członkami i członkiniami Komitetów Monitorujących RPO i PO WER dotyczące identyfikacji barier i wyzwań we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Prawo zamówień publicznych i Zasada konkurencyjności - co działa, a co nie działa i dlaczego?". Całość odbędzie się 24 maja 2017 r. w Łodzi.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Tomasz Piątek

2017-05-16, 10.10
grafika

Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń ze stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i zasady konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków EFS.

Do udziału zapraszamy szczególnie osoby mające doświadczenie w realizacji zasady konkurencyjności.

Spotkanie nie jest szkoleniem, nie będzie na nim prezentacji jak wzorcowo stosować zasadę konkurencyjności. Zależy nam na rozmowie, wymianie doświadczeń i wspólnym opracowaniu rekomendacji dotyczących zmian. Spotkanie będzie aktywną rozmową.

Miejsce: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki ul. Nawrot 94/96

09:30 – 10:00 Rejestracja i poranna kawa
10:00 – 10:30 Wprowadzenie do tematyki warsztatu
10:30 – 12:30 Wymiana doświadczeń przedstawicieli NGO realizujących projekty finansowane z EFS
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:30 Przygotowanie rekomendacji do zmian sposobu stosowania Zasady Konkurencyjności
14:30 – 15:00 Podsumowanie spotkania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dostępność miejsca: Spotkanie odbędzie się w sali na parterze (brak progów, szerokość drzwi 90 cm), toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego oraz pętli indukcyjnej. Uczestnicy spoza Łodzi mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu.

W spotkaniu weźmie udział członek KM PO WER – Łukasz Domagała oraz specjalistki z zakresu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zgłoszenia na spotkanie proszę przesyłać do 22 maja na adres wszelkich informacji o spotkaniu udziela Piotr Kowalski tel. 784 020 521

Projekt "III sektor dla EFS-u", realizowany w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, ul. Nawrot 94/96, Łódź, woj. Łódzkie
data wydarzenia: 2017-05-24
organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
adres: Strzelecka 3 12, 03-433 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
tel.: 22 416 40 30, e-mail: ofop@ofop.eu
www: http://www.ofop.eu 
źródło: www.ofop.eu
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.