dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Szkoła Reprezentacji NGO - zgłoś się!

Fundusze europejskie w instytucji publicznej od kuchni. Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się! Trzydniowe, bezpłatne spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbędzie się w dniach 15-17 maja 2017 r. nad Zalewem Zegrzyńskim, w okolicach Warszawy.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Tomasz Piątek

2017-04-18, 08.55
Grafika

Wśród zaproszonych ekspertów i osób prowadzących warsztaty będą m.in.:

Mariusz Frankowski - przed objęciem funkcji Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pełnił od 2007 roku funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (obecnie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie m.in. odpowiadał za zarządzanie i realizację projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, współpracę z przedsiębiorcami oraz środowiskami naukowymi, a także bezpośrednie zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Piotr Frączak - przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członek ciał dialogu obywatelskiego: m.in. Komitetu Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Komitetu Umowy Partnerstwa, Przewodniczący podkomitetu ds. zasady partnerstwa. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy MRPiPS.

Piotr Stronkowski - przez wiele lat pracował w administracji publicznej. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest autorem licznych publikacji. Jest również współpracownikiem i ekspertem licznych instytucji, takich jak: Collegium Civitas, UNDP, OECD, KSAP, MRPiPS, MRR, Fundacja Batorego itd.

Łukasz Domagała - członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, członek zarządu OFOP oraz zastępca członka Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej. Współpracownik Kancelarii Prezydenta RP w latach 2013-2015. Zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości społecznej oraz tworzenie dobrego prawa dla aktywności społecznej i obywatelskiej.

Treści zawarte podczas spotkania to m.in.:

  • jak przebiega proces programowania funduszy europejskich w instytucjach publicznych?
  • krytyczne punkty dla wprowadzania zmian w funduszach europejskich
  • opis ścieżki rzeczniczej na poziomie regionalnym i krajowym
  • wartości rzecznictwa – kogo reprezentujemy?
  • jak skutecznie wpływać na kształt Funduszy Europejskich, w szczególności w obszarze polityki rynku pracy, pomocy społecznej i rozwoju ekonomii społecznej?
  • przygotowanie założeń do przeglądu śródokresowego wśród członków KM, co będzie przedmiotem dyskusji na Podkomitecie do spraw monitorowania zasady partnerstwa

Ważne: mogą Państwo zaproponować także inne tematy, które włączymy w program merytoryczny tego lub kolejnych spotkań. Zrobią to Państwo za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji.

Osobom uczestniczącym zapewniamy zwrot kosztów podróży oraz nocleg.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy już dziś do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Transport na miejsce: bus będzie czekał o określonej godzinie w okolicach Dworca Centralnego.

Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Tomaszem Piątkiem, e-mail: , tel.: 22 115 60 21.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt "III sektor dla EFS-u", realizowany w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Ośrodek nad Zalewem Zegrzyńskim, okolice Warszawy,
data wydarzenia: od 2017-05-15 do 2017-05-17
organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
adres: Strzelecka 3 12, 03-433 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
tel.: 22 115 60 21, e-mail: ofop@ofop.eu
www: http://www.ofop.eu 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.