dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Repozytorium OFOP: PO FIO 2014-2020 bez Komitetu Sterująco-Monitorującego

Pierwsza kadencja Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (KSM FIO) na lata 2014-2020 upłynęła 31 grudnia 2016 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

pixabay.com, CC0 Public Domain

18 listopada 2016 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego w drodze uchwały nr 48 wnioskowała o ogłoszenie naboru do KSM FIO. Gdy w połowie grudnia nabór nadal nie był ogłoszony, Rada podczas VII posiedzenia w dniu 22 grudnia 2016 roku rekomendowała przedłużenie kadencji KSM FIO do czasu powołania nowego Komitetu. Mimo tej rekomendacji kadencji nie przedłużono.

10 stycznia 2017 r. opublikowano ogłoszenie o naborze na członków reprezentujących stronę pozarządową w Komitecie, z terminem zgłoszeń do 24 stycznia 2017 r.

25 stycznia 2017 r. opublikowano informację o przedłużeniu naboru kandydatur ze strony pozarządowej do 31 stycznia 2017 r.

KSM FIO został powołany zarządzeniem MPiPS z dnia 29 stycznia 2014 r. W wyniku zmiany zarządzeniem z dnia 9 września 2014 r. połowę jego składu stanowią przedstawiciele organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Do jego zadań należy m.in. określanie priorytetowych działań Programu FIO, rekomendowanie zmian dotyczących alokacji środków, określanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji, określanie kryteriów strategicznych oraz współdecydowanie o tematyce podejmowanych działań o charakterze systemowym i programowym i inne.

Sytuacja opóźnienia wyboru członków/członkiń strony pozarządowej KSM PO FIO 2014-2020 miała miejsce także i w 2014 roku (pierwsza kadencja KSM 2014-2020). Wówczas od daty zarządzenia MPiPS w sprawie powołania KSM FIO na lata 2014–2020 z 29 stycznia 2014 r. do daty opublikowania zarządzenia MPiPS z dnia 9 września 2014 r., zawierającego Szczegółowy skład KSM FIO na lata 2014–2020, upłynęło ponad 7 miesięcy.

Linki:

 1. Uchwała nr 48 RDPP w sprawie KSM FIO na lata 2014-2020
  (2016-11-18)
 2. Komunikat z VII posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego
 3. Ogłoszenie o naborze i przedłużeniu naboru
  (2017-01-10) (liczba wyświetleń: 2)
 4. Zarządzenie MPiPS w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020
  (2014-01-29) (liczba wyświetleń: 1)
 5. Zarządzenie MPiPS zawierające Szczegółowy skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020
  (2014-09-09) (liczba wyświetleń: 1)

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
adres: Strzelecka 3 12, 03-433 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
tel.: 22 416 40 30, e-mail: ofop@ofop.eu
www: http://www.ofop.eu 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.