dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Repozytorium OFOP: PO FIO 2014-2020 bez Komitetu Sterująco-Monitorującego

Pierwsza kadencja Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (KSM FIO) na lata 2014-2020 upłynęła 31 grudnia 2016 r.

pixabay.com, CC0 Public Domain

18 listopada 2016 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego w drodze uchwały nr 48 wnioskowała o ogłoszenie naboru do KSM FIO. Gdy w połowie grudnia nabór nadal nie był ogłoszony, Rada podczas VII posiedzenia w dniu 22 grudnia 2016 roku rekomendowała przedłużenie kadencji KSM FIO do czasu powołania nowego Komitetu. Mimo tej rekomendacji kadencji nie przedłużono.

10 stycznia 2017 r. opublikowano ogłoszenie o naborze na członków reprezentujących stronę pozarządową w Komitecie, z terminem zgłoszeń do 24 stycznia 2017 r.

25 stycznia 2017 r. opublikowano informację o przedłużeniu naboru kandydatur ze strony pozarządowej do 31 stycznia 2017 r.

KSM FIO został powołany zarządzeniem MPiPS z dnia 29 stycznia 2014 r. W wyniku zmiany zarządzeniem z dnia 9 września 2014 r. połowę jego składu stanowią przedstawiciele organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Do jego zadań należy m.in. określanie priorytetowych działań Programu FIO, rekomendowanie zmian dotyczących alokacji środków, określanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji, określanie kryteriów strategicznych oraz współdecydowanie o tematyce podejmowanych działań o charakterze systemowym i programowym i inne.

Sytuacja opóźnienia wyboru członków/członkiń strony pozarządowej KSM PO FIO 2014-2020 miała miejsce także i w 2014 roku (pierwsza kadencja KSM 2014-2020). Wówczas od daty zarządzenia MPiPS w sprawie powołania KSM FIO na lata 2014–2020 z 29 stycznia 2014 r. do daty opublikowania zarządzenia MPiPS z dnia 9 września 2014 r., zawierającego Szczegółowy skład KSM FIO na lata 2014–2020, upłynęło ponad 7 miesięcy.

Linki:

 1. Uchwała nr 48 RDPP w sprawie KSM FIO na lata 2014-2020
  (2016-11-18)
 2. Komunikat z VII posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego
 3. Ogłoszenie o naborze i przedłużeniu naboru
  (2017-01-10) (liczba wyświetleń: 2)
 4. Zarządzenie MPiPS w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020
  (2014-01-29) (liczba wyświetleń: 1)
 5. Zarządzenie MPiPS zawierające Szczegółowy skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020
  (2014-09-09) (liczba wyświetleń: 1)

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
adres: Strzelecka 3 12, 03-433 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
tel.: 22 416 40 30, e-mail: ofop@ofop.eu
www: http://www.ofop.eu 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.