dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Plan ewaluacji Umowy Partnerstwa - uwagi do końca maja

Infrastruktura społeczna, zdrowie, środowisko, transport i... Zapoznaj się z planem badań zmian w obszarach wspieranych przez fundusze europejskie w ramach Umowy Partnerstwa.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): OFOP

2015-05-26, 12.51

18 maja 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące przygotowania planu ewaluacji Umowy Partnerstwa. W spotkaniu brali udział przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych. Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych na spotkaniu reprezentowała Patrycja Romaniuk. Były to już trzecie warsztaty poświęcone temu tematowi.

ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE EWALUACJI

Według dokumentów UE oraz krajowych (art. art. 54, 56, 114 Rozporządzenia Ogólnego, wytycznych Komisji Europejskiej, Kodeksu Partnerstwa oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), ewaluacji obowiązkowo będą poddane poszczególne programy operacyjne. Komisja Europejska nie wymaga ewaluacji Umowy Partnerstwa (czyli kwestii horyzontalnych, przekrojowych, tematycznych zawartych nie tyle w poszczególnych programach operacyjnych, ile w celach tematycznych), natomiast takie badania są planowane do realizacji – MIiR oraz poszczególne Instytucje Zarządzające deklarują, że chcą wychodzić poza niezbędne minimum wymagane przez Komisję.

PLANY EWALUACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Jak dotąd został opracowany jeden, pilotażowy plan ewaluacji – dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego. W założeniu ma być to plan wzorcowy. Dokument nie jest jeszcze upubliczniony, niemniej jednak jesteśmy w trakcie starań pozyskania go poprzez Krajową Jednostkę Ewaluacyjną (KJE), aby przekazać go do wglądu wszystkim członkom komitetów monitorujących. Według wytycznych, każda Instytucja Zarządzająca ma rok od momentu przyjęcia programu operacyjnego na opracowanie planu ewaluacji danego programu. Według informacji uzyskanych z KJE, po jego opracowaniu ma on zostać przedstawiony komitetowi monitorującemu. To ważny moment dla komitetów – ponieważ tak naprawdę już teraz ich członkowie powinni poruszyć tę kwestię na najbliższych posiedzeniach, tak aby być realnymi współautorami planów ewaluacji, a nie jedynie głosem konsultującym. Również według informacji uzyskanych z KJE, do tej pory został opracowany i zaakceptowany przez komitet monitorujący plan ewaluacji dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

PLAN EWALUACJI UMOWY PARTNERSTWA

Plan ewaluacji Umowy Partnerstwa obejmuje ten zakres badań ewaluacyjnych, które wychodzą poza poszczególne Programy Operacyjne i skupiają się na kwestiach przekrojowych, horyzontalnych. Jeśli spojrzymy na dokument pt. „Lista badań do planu ewaluacji Umowy Partnerstwa”, ponieważ na tym etapie prac jest on kluczowy, zobaczymy tematy istotne dla organizacji pozarządowych, m. in.:

  • Ewaluacja tematu zdrowia – str. 42-43
  • Ochrona środowiska i transport – str. 46-47
  • Infrastruktura społeczna – str. 50
  • Ocena wpływu kultury na rozwój społeczno-ekonomiczny – str. 58

To są jedynie przykładowe obszary – w załączniku znajdą Państwo również spis badań, tak żeby można było łatwo sięgnąć do interesującego obszaru.

Wszelkie uwagi do tego dokumentu można składać do końca maja 2015, do czego gorąco zachęcamy.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

data wydarzenia: od 2015-05-26 do 2015-05-31
źródło: OFOP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.