dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Parakonsultacje Osi Priorytetowych POIiŚ

Mimo braku formalnych konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla POIiŚ 2014-2020 ani nawet braku uchwalania ich przez Komitet Monitorujący, można składać uwagi do dokumentu, które będą rozpatrzone. Uwagi można zgłaszać do 9 kwietnia 2015.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Krzysztof Rytel

2015-03-26, 09.16
Krzysztof Rytel

Wszystkie programy operacyjne perspektywy 2014-20 przeszły konsultacje społeczne i zatwierdzenie przez Komisję Europejską. Problemy jednak zazwyczaj tkwią w szczegółach. Te określają Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych. To tabelaryczne zestawienia zawierające m.in. dokładny opis działań, na jakie przeznaczone są fundusze, podział na poddziałania, rodzaje finansowanych projektów, rodzaje beneficjentów, poziom dofinansowania i wkładu własnego, minimalne i maksymalne wielkości projektów.

SzOOP-y formalnie nie podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, co tym bardziej zwiększa rolę nadzoru społecznego. Niestety, nie ma również obowiązku poddawania ich konsultacjom społecznym. Niemniej marszałkowie większości województw z własnej dobrej woli przeprowadzają konsultacje SzOOP-ów Regionalnych Programów Operacyjnych. W województwach, w których takich konsultacji nie będzie, SZOOP-y będą przynajmniej uchwalane przez komitety monitorujące. Znajdują się w nich przedstawiciele różnorodnych środowisk, w tym organizacji społecznych, więc pośrednią kontrolę społeczną można uznać za zapewnioną.

Niestety, inaczej jest w przypadku największego programu operacyjnego ⎼ Infrastruktura i Środowisko. To 1/3 funduszy unijnych dla Polski, kwotowo równy całym środkom unijnym, jakie otrzymała Hiszpania albo 13 najmniejszych krajów UE. Mimo tak dużych środków, jakimi dysponuje program jego SzOOP nie będzie kierowany do konsultacji społecznych. Nie będzie także uchwalany przez Komitet Monitorujący.

Jak wyjaśnili przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na pierwszym posiedzeniu Komitetu w dniu 25 marca 2015 wynika to z faktu, że wytyczne MIR nie przewidują takiego trybu, według nich SzOOP jest przyjmowany przez Instytucję Zarządzającą programem. W związku jednak z licznymi uwagami, jakie mimo to nadsyłali przedstawiciele Komitetu oraz usilnymi prośbami o otwarcie dokumentu na taką czy inną formę konsultacji ministerstwo zadeklarowało, że rozpatrzy wszystkie uwagi, jakie wpłyną od członków Komitetu do 8 rano dnia 13 kwietnia b.r.

W związku z tym jako członek Komitetu deklaruję się przekazać Ministerstwu wszystkie uwagi, jakie wpłyną do mnie w tej sprawie do dnia 9 kwietnia. Uwagi proszę wpisywać w załączonym formularzu i przesyłać mailem na adres: k.rytel(at)czt.org.pl z tytułem: Uwagi do SzOOP POIiŚ.

Poniżej załączony jest też przedmiotowy projekt SzOOP (link). Pozostałe pliki znajdują się w załącznikach do artykułu.

Projekt SzOOP

 

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

data wydarzenia: od 2015-03-26 do 2015-04-09
organizator: Centrum Zrównoważonego Transportu
adres: ul. Żurawia 43 lok. 303, 00-680 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: +48 22 622 17 97, faks: +48 22 622 17 97
e-mail: biuro@czt.org.pl
www: http://czt..org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.